BYGGBLANKETT 5153


advertisement

TJENER SLIKE BYGNINGER - MELDAL KOMMUNE - FORSIDEN

Byggblankett 5174© Standard Norge. Byggblankett 5174 juli 2010, utgave 1Ansvarlig søker for tiltaketTiltakshaverForetakOrg.nr.NavnAdressePostnr.PoststedEventuelt organisasjonsnummerE ... Pub on 日, 28 9 2014 08:12:00 GMT
Source: http://www.meldal.kommune.no/download.asp?DAFID=3609&DAAID=17
View/Download

NABOVARSEL - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Det varsles herved om Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Eiendommens adresse Eier/fester Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Pub on 土, 27 9 2014 13:50:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5154-nabovarsel.pdf
View/Download

ENKLE TILTAK ETT-TRINNS SøKNADSBEHANDLING RAMMETILLATELSE ...

Byggblankett 5174 nov. 2005 - Side 1 av 1 Rammetillatelse Enkle tiltak Vedtaksdato Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveres i 1 eksemplar, Kommunens saksnr. Frittliggende Parkeringsplass Tilbygg, påbygg ... Pub on 月, 29 9 2014 01:52:00 GMT
Source: http://www.tjenestekatalog.no/vis/3225326/Soknad_om_byggetillatelse,_skjema_5174.pdf
View/Download

5174-SøKNAD OM TILLATELSE TIL T - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver Foretak Org.nr. Navn Adresse Postnr. Poststed Adresse Postnr. Poststed Eventuelt organisasjonsnummer E-post Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Dato E-post Telefon (dagtid) Underskrift ... Pub on 火, 30 9 2014 21:25:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5174-soknad_om_tillatelse_til_tiltak.pdf
View/Download

REKVISISJON AV OPPMåLINGSFORRETNING - KARTVERKET | KARTVERKET

Saksbehandling Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl 21-9 siste ledd. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf ... Pub on 火, 30 9 2014 04:28:00 GMT
Source: http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/5880-Rekvisisjonoggjennomf.pdf
View/Download

PBL-22-SøKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BYGG OG ARKITEKTUR I TINN ...

Pbl-22 Søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Foreligger sentral godkjenning? Ja Nei Behandling av søknaden: Oppfylles vilkårene for 3 ukers Pub on 日, 28 9 2014 04:30:00 GMT
Source: http://www.tinn-kommune.com/byggesak/blanketter/Pbl-22-Soknad-om-tillatelse-til-tiltak.pdf
View/Download

PBL-62 SøKNAD OM FERDIGATTEST SøKNAD OM FERDIGATTEST

Pbl-62 Søknad om ferdigattest Søknad om ferdigattest Pbl 21-10. SAK 10 Kommunens saksnr. Søknaden gjelder Eiendom / byggested Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Bygnings nr Bolig nr Kommune Bygg / anleggsadresse ... Pub on 月, 29 9 2014 05:48:00 GMT
Source: http://www.tinn-kommune.com/byggesak/blanketter/Pbl-62-Soknad-om-ferdigattest.pdf
View/Download

DEL 1: BRUK AV KONTRAKTSSTANDARDER OG BYGGBLANKETTER.

1 Praktisk veiledning: • Hvordan velge riktig kontraktsstandarder mellom: • Byggherre og total/hovedentreprenør • Total/hovedentreprenør og underentreprenør • Hvordan velge riktig Byggblankett Del 1: Bruk av kontraktsstandarder og ... Pub on 火, 30 9 2014 01:51:00 GMT
Source: http://ebanett.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/Veileder%201%20bruk%20av%20standardkontrakter%20og%20spesielle%20bestemmelser.pdf
View/Download

Dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 97021