BYGGBLANKETT 5153


advertisement

SøKNAD OM ARBEIDSTILSYNETS SAMTYKKE ARBEIDSMILJøLOVEN § 18 ...

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke arbeidsmiljøloven 18-9 Arbeidstilsynets saksnr. Side 1 av 1 Søknaden sendes kun til Arbeidstilsynet Veiledning: Internett http://www.arbeidstilsynet.no Ansvarlig for søknad om samtykke til ... Pub on 金, 06 3 2015 13:11:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5177-soknad_om_arbeidstilsynets_samtykke.pdf
View/Download

KUN TIL BRUK I KURSSAMMENHENG © BYGGESAKEN AS

Husk å endre revisjonsnumre hvis du endrer innholdet i blankettene. Pass på at det tas sikkerhetskopier. Er det flere ansvarlige foretak involvert kan en kopi sendes hver enkelt, som videre kun fyller ut sine blanketter som omfatter f ... Pub on 水, 04 3 2015 19:54:00 GMT
Source: http://www.byggesaken.no/webfiles/BLANKETTER%20FOR%20BYGGESOKNADER.pdf
View/Download

OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Det varsles herved om Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Eiendommens adresse Eier/fester Sted Dato Underskrift ... Pub on 日, 01 3 2015 00:09:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5155-opplysn._gitt_i_nabovarsel.pdf
View/Download

NABOVARSEL - DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Det varsles herved om Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Eiendommens adresse Eier/fester Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Pub on 木, 05 3 2015 08:54:00 GMT
Source: http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5154-nabovarsel.pdf
View/Download

5155-GJENPART AV NABOVARSEL - KVAM HERAD

© Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1Side av 21DatoUnderskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverStedUnderskriftGjentas med blokkbokstaverVedleggIkkerelevantBeskrivelse av vedleggGruppeNr. fra ... Pub on 金, 06 3 2015 08:10:00 GMT
Source: http://www.kvam.no/plan/filarkiv/14092010_124417.pdf
View/Download

REKVISISJON AV OPPMåLINGSFORRETNING

Saksbehandling Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl 21-9 siste ledd. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf ... Pub on 土, 28 2 2015 18:47:00 GMT
Source: http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/blanketter/5880-Rekvisisjonoggjennomf.pdf
View/Download

EBA - PRAKTISK VEILEDER TIL BHF VERSJON 2 (05.02.2013)

Versjon 2 - Utarbeidet av Jan Olav Dukan, Arild Berglund og Tom Ivar Myhre 06.02.13 4 4. Ansvar og plikter etter BHF Hovedkapitlene i den reviderte BHF er inndelt etter det ansvar hovedaktørene i byggeprosessen har. Kap. 2 ... Pub on 金, 06 3 2015 00:25:00 GMT
Source: http://www.ebanett.no/getfile.php/Filer/lenkefiler%20til%20de%20fire%20omr%C3%A5dene/Arbeidsrett%20og%20HMS/HMS/EBA%20-%20Praktisk%20veileder%20til%20BHF_versjon%202%20%20%2805.02.2013%29.PDF.PDF
View/Download

BILAG C- PBL-12 NABOVARSEL - HJEM : LOKAL TJENESTEKATALOG ...

Bilag C- Pbl-12 Nabovarsel Om tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 eller 20-2 Nabo Naboeiendom: Navn Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Adresse Naboadresse Postnr Poststed Søknaden ... Pub on 木, 05 3 2015 01:59:00 GMT
Source: http://www.tjenestekatalog.no/vis/21276/Pbl-12-Nabovarsel.pdf
View/Download

SLUTTRAPPORT MED AVFALLSPLAN FOR REHABILITERING OG RIVING

Rapporten gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse Detaljert sluttrapport med avfallsplan PLAN Postnr. Poststed Side 1 av 2 Bygningsnr. Bolignr. Kommune Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og ... Pub on 月, 02 3 2015 00:29:00 GMT
Source: http://www.sarpsborg.com/Documents/PDF-skjemaer/Skjemaer%20byggesak/5179%20Sluttrapport%20med%20avfallsplan%20for%20rehabilitering%20og%20riving.pdf
View/Download

BYGGELEDER - ADVOKATFIRMAET CAPPELEN & KREFTING

Byggeleder Oppgaver og kontrakter Av advokat Hans Cappelen Å være byggeleder for byggherren er først og fremst å føre tilsyn og kontroll på bygge- eller anleggsstedet i produksjonsfasen. Flere andre oppgaver kan høre med i et ... Pub on 水, 04 3 2015 14:25:00 GMT
Source: http://www.cappelen-krefting.no/artikler/2014/Byggeleders%20oppgaver.pdf
View/Download

Dopdfdownload.com Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 24622